Súťaž bola ukončená,
všetkým zapojeným ďakujeme za účasť.